|
  • EUR 1 = GEL 3.0595
  • USD 1 = GEL 2.4638
|

გაიგე მეტი ქსელური მარკეტინგის ბიზნესის შესახებ!

 ჩვენ მიზანს წარმოადგენს ვიყოთ პირველები პირდაპირ გაყიდვებში, როგორც წარმატებული და ლეგიტიმური ბიზნესის წარმომადგენლები. „QNETPRO Talks“ - ინტერვიუების სერია ყველაზე წარმატებულ და აღიარებულ ქსელური მარკეტინგის პროფესიონალებთან.

,,QNETPROTalk“- ის მეშვეობით ჩვენ ვამახვილებთ თქვენს ყურადღებას რა მნიშვნელობას ანიჭებს კომპანია QNET პასუხიმგებლობასა და ერთიანობას წარმატების მისაღწევად ქსელური მარკეტინგის ბიზნესში.

ამ სტატიაში, ჩვენი იურიდიული საკითხების დირექტორი - ზაჰერ მერჩანტი დაგვეხმარება იმის გაგებაში, თუ რამდენად კანონიერია ქსელური მარკეტინგის ბიზნესი და როგორ ეხმარებიან დისტრიბუტორები ინდუსტრიას მიიღოს დამსახურებული ნდობა და პატივისცემა.

 

_ არის თუ არა ქსელური მარკეტინგი ლეგალური ბიზნესი?

_ მარტივი პასუხი არის დიახ! იქიდან გამომდინარე, რომ ისინი ფუნქციონირებენ გარკვეულ ჩარჩოებში, რომელშიც უნდა იმოქმედონ. ძლიერი და მკაფიო პოლიტიკა და პროცედურები, ეთიკის კოდექსი უნდა იყოს მკაცრად აღსრულებულიდა, რაც მთავარია, კომპენსაციის გეგმა უნდა იყოს ბიზნეს მოდელი, რომელიც მხოლოდ იხდის საკომისიოს პროდუქციისა და მომსახურების წარმატებული გაყიდვების საფუძველზე და არა უბრალოდ ხალხის გაწევრიანებისთვის.

_ შეიძლება ითქვას, რომ ქსელური მარკეტინგი არ არის რეკრუტირებიბიზნესი, როგორც ბევრი მიიჩნევ?

_ აბსოლუტურად არ არის რეკრუტირების ბიზნესი.  ეს არის ბიზნესი, სადაც ადამიანი იღებს სარგებელს პროდუქციის ან მომსახურების გაყიდვის შედეგად, ძირითადად სიტყვიერი, პირდაპირი მარკეტინგის გზით.

_ ჩვენ საუბრობთ ბიზნესზე, სადაც ძირითადად პირდაპირ სიტყვიერად უხსნიან ხალხს პროდუქციის და ბიზნესის შესახებ. დისტრიბუტორების  სწორი ან არასწორი ნაამბობი შეიძლება ქარბორბალსავით გავრცელდეს საზოგადოებაში, რაც საბოლოოდ გავლენას ახდენკომპანიის რეპუტაციაზე. როგორ შევინარჩუნოთ ეს კონტროლი?

_ განათლება და აღსრულება არის ორი რამ, რისი ერთობაც განაპირობებს წარმატებას.

განათლება:  ქცევის ნიმუში იწყება ზევიდან.  ვიზიარებ რა პასუხისმგებლობას, თავდაპირველად დავიწყებ ჩემს საქმიანობას პროფესიული წესით და გავაკეთებ მას, რაც ჩემთვის ეთიკურია, რომ კარგი ქცევის მაგალითი მივცე სხვასაც. ცხადია, თავისთავად, ქცევა უნდა იყოს სწორი და სახელმძღვანელო პრინციპების შესაბამისად,  პროფესიული ეთიკა, რაც ერთია ყველასთვის მსოფლიოში. ესაა უპირველესი.

 

აღსრულების შესახებ: სააღსრულებო წარმოება ხორციელდება კომპანიის მეშვეობით. კომპანიას უნდა ჰქონდეს ეფექტური განაწესი და რეგულაციები კომპანიასა და დისტრიბუტორს შორის. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ გაირკვევა, რომ რაღაც არ არის სათანადოდ გაკეთებული, ან თქვენ აღმოაჩენთ, რომ ვინმემ შეცდომაში შეიყვანა, არასწორად წარუდგინა პროდუქცია ან საკომპენსაციო გეგმა, სწრაფი ნაბიჯი უნდა იქნას მიღებული.  ასე რომ, თუ ვინმემ გააკეთა რაღაც, რამაც უარყოფითი შედეგი მოგვცა, მაშინ წარმომადგენელს შეუწყდება უფლებამოსილება.  განათლება და აღსრულება ურთიერთ დაკავშირებულია თავისი არსით.

თუ შეხედავთ პირდაპირი გაყიდვების ასოციაციებს, მათ აქვთ თავიანთი წესები დარეგულაციები. ყველა ერთხმად მეტყველებს, რომ კომპანია ვალდებულია  ზედმიწევნით აუხსნას კლიენტს პროდუქტის და მოსამხურების შესახებ, არ შეიყვანოს შეცდომაში და პასუხი გასცეს ყველა დასმულ შეკითხვას.

_ არსებობს გარკვეული ეჭვები ქსელური მარკეტინგის პროფესიასთან დაკავშირებით, რომელიც გავლენასა ხდენს ამ ბიზნესის მიმართ თანამედროვე შეხედულებებზე. როგორ ფიქრობთ, როდის მიპოვებს პირდაპირი გაყიდვები ნდობას და პატივისცემას?

_ გლობალიზაციის პირობებში სამყარო უფრო პატარავდება უქმდება რა სავაჭრო ბარიერები და სხვა წინაღობები. ასე, რომ ეს მხოლოდ დროის საკითხია, ვიდრე ინდუსტრია სხვა სიახლით „გამოანათებს“ სამყაროში.

ავტორი: