|
  • EUR 1 = GEL 3.649
  • USD 1 = GEL 3.1637
|

გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის წარმატებით დასრულებული მისაღები გამოცდები

2010 წლის შემდეგ, გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმში წელს უკვე მეექვსედ ჩატარდა მისაღები გამოცდები. საბჭოთა კადეტთა კორპუსის ძველი კლიშეები ინგრევა და მოსწავლეები, ისევე როგორც მათი მშობლები, აცნობიერებენ, რომ ეს არის არა სოციალურად დაუცველთა პანსიონატი, არამედ საქართველოში საუკეთესო საჯარო სკოლა, სადაც წელიწადში თითოეულ ბავშვზე 10 000 ლარზე მეტი იხარჯება. ფაქტობრივად, გარანტირებულია ეროვნულ თავდაცვის აკადემიასა და სამოქალაქო უნივერსიტეტებში მისაღებად ეროვნული გამოცდების წარმატებით ჩაბარება დამატებითი გადამზადებისა თუ ხარჯების გარეშე. ლიცეუმში მოსწავლეთა განათლებაზე უმაღლესი დონის პედაგოგები ზრუნავენ.

ამ კუთხით, ლიცეუმისა და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტის მიერ გაზაფხულზე დაგეგმილმა და განხორციელებულმა საინფორმაციო კამპანიამ თავისი შედეგები გამოიღო. საშუალოდ, თითოეული ადგილისათვის ხუთი აბიტურიენტი იბრძოდა. მათ შორის დიდი ნაწილი ფრიადოსნები და მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეები იყვნენ.

მოზარდები ლიცეუმში ორი მთავარი მოტივაციით მოდიან:

1.მიიღონ მაღალი დონის აკადემიური განათლება;

2.პირველი ნაბიჯები გადადგან მომავალი სამხედრო კარიერისკენ.

ვარაუდები კონკრეტული შედეგებით დადასტურდა. კერძოდ, 2014 წელს აბიტურიენტთა რაოდენობა 515 იყო, 2015 წელს 552, წელს კი 625-ს მიაღწია.

მნივნელოვანია, რომ 2016 წელს ლიცეუმში პირველად გოგონებსაც იღებენ. თუმცა აბიტურიენტთა რაოდენობის მატება გოგონათა ხარჯზე არ მომხდარა, რადგან წელს განაცხადი 45-მა გოგონამ შემოიტანა, ბიჭი კი 580 იყო, რაც თავისთავად, წინა წლების მონაცემებთან შედარებით, დარეგისტრირებული ბიჭების რაოდენობის ზრდაზეც მიანიშნებს.

მთავარი არის არა რაოდენობრივი, არამედ ხარისხობრივი მაჩვენებელი _ წინა წლებში მისაღებ გამოცდებში გამსვლელ ქულას 35-სთვის არასდროს გადაუჭარბებია, იყო უფრო ნაკლებიც. წელს კი გამსვლელმა ქულამ 41-ს მიაღწია.

აღნიშნულის მიღწევა მნიშვნელოვანია, რამდენიმე მიმართულებით: როგორც წინა ექვსი წლის გამოცდილება გვიჩვენებს, სწორედ ის კადეტები, რომლებმაც 40 ქულაზე ნაკლები მიიღეს, ფეხს ვერ უწყობდნენ ლიცეუმის სწავლის დონეს და აკადემიური მოსწრების გამო ირიცხებოდნენ ლიცეუმიდან. სწორედ ამიტომ, კურსდამთავრებულ კადეტთა რაოდენობა 30-40%-ით ჩამორჩებოდა მიღებული კონტიგენტის რაოდენობას. მაგალითად, ყოველწლიურად ლიცეუმი ღებულობს 126 კადეტს, წელს კი კურსდამთავრებული მხოლოდ 76 კადეტი იყო. ანუ, სამწლიანი სასწავლო პროცესის მანძილზე 50 მათგანი გაირიცხა. წლევანდელი მონაცემების მიხედვით, ძალიან დიდი ალბათობით, ჩვენ მინიმუმამდე შეგვიმცირდება აკადემიური მოსწრების გამო გარიცხულ კადეტთა რაოდენობა. ეს თავის მხრივ, ლიცეუმში სწავლის დონის ამაღლებას, მისი რეპუტაციის კიდევ უფრო ზრდას, უფრო მეტ კურსდამთავრებულსა და ბოლოს, შეიარაღებული ძალებისთვის, ასევე ქვეყნისთვის უფრო მეტი ახალგაზრდისა და ნიჭიერი თაობის მომზადებას გულისხმობს.

ლიცეუმი ორიენტირებულია ნებისმიერი სოციალური ფენის მოაზროვნე ახალგაზრდობის მიღებაზე, რომლებსაც სათანადო რეჟიმში ყოფნას და შრომისმოყვარეობას აჩვევენ. ლიცეუმი უფრთხილდება მოზარდთა ნიჭს და არ აძლევს მოსწავლეებს საკუთარ შესაძლებლობათა „გაფლანგვის“ საშუალებას.

აღსანიშნავია საგამოცდო პროცესის გამჭვირვალობა და სამართლიანობა: აქ იყო ჩართული უზარმაზარი მაკონტროლებელი მექანიზმები. კერძოდ, თავდაცვის სამინისტროს სხვადასხვა უწყებამ გამოყო დამკვირვებლები და ადგილზე იმყოფებოდნენ მთელი პროცესის მანძილზე. გამოცდები კამერათა დაკვირვების ქვეშ მიმდინარეობდა. ტესტების შედეგების გასწორებისას გამსწორებელმა არ იცოდა ნაშრომის ავტორი, რადგან ტესტს მხოლოდ შტრიხკოდი ეწერა. თითოეული ტესტი ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად გაასწორა სამმა სხვადასხვა შემფასებელმა. უფრო მეტიც, ყველაფერ ამის შემდეგაც აბიტურიენტებს მიეცათ სააპელაციო უფლება. მათ, კომისიის თანდასწრებით, თავად შეუძლიათ შეადარონ თავიანთი ნაშრომი სწორ პასუხებს.

კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია გოგონათა მიღება, რაც წელს პირველად მოხდა: ლიცეუმში განაცხადი წელს 45-მა გოგონამ შემოიტანა. ჩვენ გოგონებისთვის განსაზღვრული 20 ადგილი გვქონდა, თუმცა ამ ეტაპზე მხოლოდ 9 მათგანმა შეძლო ტესტის სათანადო დონეზე შესრულება, რაც ხუთი აბიტურიენტიდან ერთ პოტენციურ კადეტს უდრის. ანალოგიური მონაცემი გვაქვს ბიჭებთან მიმართებითაც, 580 ბიჭიდან 117 წარმატებულთა შორის მოხვდა, ანუ ხუთიდან ერთი. მომავალ წლებში ჩვენ გვჭირდება გოგონა აბიტურიენტთა რაოდენობის გაზრდა, რათა 20-მა მათგანმა შეძლოს სათანადო ზღვარის გადალახვა და ლიცეუმში ჩარიცხულთა შორის მოხვედრა.

მნიშვნელოვანია, რომ მშობლებმა გადალახონ ის ფსიქოლოგიური ბარიერი, რომ მათ გოგონებს შეუძლიათ დამოუკიდებლად ისწავლონ, მიაღწიონ წარმატებას და იყვნენ ამ ქვეყნის განათლებული, ღირსეული მოქალაქეები. გიორგი კვინიტაძის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი და მისი მაღალკვალიფიციური პედაგოგიური პერსონალი ყველა პირობას ქმნის ამისთვის, რადგან ეს არის სახლი სახლიდან მოშორებით.

 

ბექა კობახიძე

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტი

ავტორი: ნიუპრესი

ქვეყანაში რა მიმართულებით შეიცვალა დემოკრატიის დონე?

გაუმჯობესდა - 34.65%
გაუარესდა - 51.49%
არ შეცვლილა - 13.86%
სულ - 101 ხმა