|
  • EUR 1 = GEL 3.649
  • USD 1 = GEL 3.1637
|

მწვანილის ბიზნესი ყოფილი და მოქმედი ჩინოვნიკების კონტროლით

2012 1 ოქ­ტომბრის არ­ჩევ­ნების შემ­დეგ წყალ­ტუბოს რა­­­ნი­დან მწვა­ნი­ლის საზ­ღვარ­გა­რეთ გა­ტა­ნა შეწყდა.

იმე­რულ მწვა­ნილ­ზე, რომ­ლის უდი­დე­სი ნა­წი­ლი უკ­რა­­ნულ ბაზარ­ზე გა­დის, უკ­რა­­ნუ­ლი მხრი­დან­ვე, გარ­კვე­­ლი შეზ­ღუდ­ვები და­წეს­და. მო­სახლეობის ვა­რა­­დით, ამ პრობლე­მის უკან „ნა­ცი­­ნა­ლები" დგა­ნან.

კო­­ლი­ცია „ქარ­თუ­ლი ოც­ნების" წყალ­ტუბოს რა­­­ნუ­ლი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის წევ­რის სერ­გო და­თუ­აშ­ვი­ლის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, არ­ჩევ­ნების შემ­დეგ, მო­სახლეობაში გავ­რცელ­და ინ­ფორ­მა­ცი­ა, რომ უკ­რა­­ნულ­მა მხარემ ქარ­თუ­ლი მწვა­ნი­ლის მი­ღებაზე უა­რი გა­ნაცხადა. უკ­რა­­ნე­ლები  ქარ­თველ ბიზ­ნეს­მე­ნებს ახალ პი­რობას უყენებდნენ, რომ­ლის მიხედ­ვით მწვა­ნი­ლი ად­გილ­ზე არა ტრა­დი­ცი­­ლად ყინ­ვა­ში შე­ფუ­თუ­ლი, არა­მედ სპე­ცი­­ლუ­რი სა­მა­ცივ­რო და­ნად­გა­რებით უნ­და ჩა­სუ­ლიყო.

სერ­გო და­თუ­აშ­ვი­ლის თქმით,  მო­სახლეობაში იმ­თა­ვით­ვე გაჩ­ნდა ეჭ­ვი იმის შე­სახებ, რომ ამ საქ­მის უკან ყოფი­ლი მა­ღალ­ჩი­ნოს­ნები - ვა­ნო მე­რაბიშ­ვი­ლი,  გი­ვი თარ­გა­მა­ძე და ასე­ვე, პარ­ლა­მენ­ტა­რი, წყალ­ტუბოს მაჟორი­ტა­რი დე­პუ­ტა­ტი აკა­კი ბობოხიძე იდ­გნენ.

წყალ­ტუბოს საკ­რებულოს ფრაქ­ცია „ქარ­თუ­ლი ოც­ნების" წევ­რი ლე­ვან ჩარ­ქსე­ლი­­ნის თქმით, უკ­რა­­ნულ მხარეს­თან „მო­ლა­პა­რა­კებას" გი­ვი თარ­გა­მა­ძე აწარ­მოებდა. ასე­ვე, ცნობილი­ა, რომ, წი­ნა­სა­არ­ჩევ­ნო შეხვედ­რების დროს ყოფი­ლი პრე­მი­­რი, აკა­კი ბობოხიძეს­თან ერ­თად, „ერ­თი­­ნი ნა­ცი­­ნა­ლუ­რი მოძ­რაობის" გა­მარჯვების შემთხვე­ვა­ში მო­სახლეობას მწვა­ნი­ლის ბიზ­ნე­სის გან­ვი­თა­რებას, სა­მა­ცივ­რო და­ნად­გა­რების მოწყობას და ახალი ბაზ­რის ძიების გზებს ჰპირ­დებოდა.

ხალხში ეჭ­ვი სწო­რედ ამ შეხვედ­რებიდან გა­მომ­დი­ნა­რე წარ­მო­იშ­ვა. „ვი­ღა­ცეებს უნ­დო­დათ ამ ბიზ­ნე­სის სრუ­ლად მო­ნო­პო­ლი­ზება, რომ სხვას არ ჩა­ეგ­დო ხელ­ში. ამას სა­თა­ვე­ში აკა­კი ბობოხიძე ედ­გა," -აცხადებს სერ­გო და­თუ­აშ­ვი­ლი. მი­სი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, პრობლე­მა მას შემ­დეგ მოიხსნა, რაც ამ უკ­რა­­ნუ­ლი შეზ­ღუდ­ვების შე­სახებ პარ­ლა­მენ­ტის დარ­გობრი­ვი ეკო­ნო­მი­კი­სა და ეკო­ნო­მი­კუ­რი პო­ლი­ტი­კის კო­მი­ტე­ტის თავმჯდო­მა­რეს ზუ­რაბ ტყემე­ლა­ძეს მი­­წო­და ინ­ფორ­მა­ცი­ა. მიუხედა­ვად ამი­სა, და­თუ­აშ­ვი­ლი თვლის, რომ ამ სა­კითხით სა­მარ­თალ­დამ­ცა­ვები აუ­ცი­ლებლად უნ­და და­ინ­ტე­რეს­დნენ. „რო­გორც კი ამ ამბის შე­სახებ გახმა­ურ­და, პრობლე­მა ორ დღე­ში მოგ­ვარ­და. ამათ­მა დაიხიეს უკან, თუ ეს უკ­რა­­ნე­ლების კე­თი­ლი ნება იყო, გა­­გებარი­ა. გა­მო­ძიება უნ­და ჩა­ტარ­დეს, სა­ინ­ტე­რე­სოა ვის აწყობდა ამ ბიზ­ნე­სის ჩა­ვარ­დნა?" - აცხადებს სერ­გო და­თუ­აშ­ვი­ლი.

***

მწვა­ნი­ლის ბიზ­ნე­სით წყალ­ტუბოს რა­­­ნის 10 სოფ­ლის მო­სახლეობა და­კა­ვებული. აღ­ნიშ­ნულ სოფ­ლებშ 1500-1800-მდე ოჯახი ცხოვ­რობს. თი­თო­­ულ ოჯახს, სულ მცი­რე, 1-5 სათბური აქვს.

სათბურებში მწვა­ნი­ლის მოყვა­ნა სე­ზო­ნუ­რია და ძი­რი­თა­დად სექ­ტემბრი­დან მა­­სის ჩათ­ვლით ხდება, ხოლო ზაფხულის თვეებში კიტ­რი და პო­მი­დო­რი მოყავთ.

სათბურებში მოყვა­ნილ პრო­დუქ­ცი­ას გლეხები ჩამბარებელ პუნ­ქტებში აბარებენ. ასე­თი პუნ­ქტები წყალ­ტუბოს მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტი სოფ­ლებში რა­მო­დე­ნი­მე­ა. მიმ­ღები პუნ­ქტებიდან ყუთებში ჩა­ლა­გებული მწვა­ნი­ლი ბათუ­მი­სა და ფო­თის პორ­ტებიდან, ძი­რი­თა­დად, უკ­რი­­ნა­სა და ბელა­რუს­ში გა­დის. რუ­სე­თის ბაზარ­ზე ქარ­თუ­ლი მწვა­ნი­ლი სწო­რედ ამ ქვეყნების გავ­ლით შე­დის.

წყალ­ტუბოს მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის ერთ-ერთ სო­ფელ­ში, მაღ­ლაკ­ში მწვა­ნილს კო­­პე­რა­ტივ „დოვ­ლათ­ში" იბარებენ, რო­მე­ლიც 2010 წელს ჩეხეთის რეს­პუბლი­კის ფი­ნან­სუ­რი მხარ­და­ჭე­რით და­არ­სდა. პრო­ექ­ტის ღი­რებულება 60 000 ლარს შე­ად­გენ­და. 150 კვ.მ ფარ­თობზე გან­თავ­სებული სა­წარ­მო­დან სა­ქარ­თვე­ლოს ფარ­გლებს გა­რეთ 150 ტო­ნა მწვა­ნი­ლი გა­დის.

მწვა­ნი­ლის ჩამბარებელი ერ­თი-ერ­თი პუნ­ქტი წყალ­ტუბოს მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის კი­დევ ერთ სო­ფელ­ში, გე­გუთ­ში მდებარეობს. შპს „გე­გუ­თი 2005"-ში აცხადებენ, რომ მი­ლე­ნი­­მის პრო­ექ­ტის და­ფი­ნან­სებით ძვი­რად­ღი­რებული სა­მა­ცივ­რო და­ნად­გა­რების შე­ძე­ნა მოახერხეს. ფირ­მის დი­რექ­ტო­რი მალხაზ გაბუნია აღ­ნიშ­ნავს, რომ ბოლო პე­რი­ოდ­ში უკ­რა­­ნუ­ლი მხრი­დან მწვა­ნილ­ზე მოთხოვ­ნა ნამ­დვი­ლად არ ყოფი­ლა. თუმ­ცა, გაბუნი­ას ამის მი­ზე­ზად აღ­მო­სავ­ლეთ ევ­რო­პა­ში ამინ­დის დათბობა მი­აჩ­ნია და არა ქარ­თვე­ლი პო­ლი­ტი­კო­სების ინ­ტრი­გები. „ამ წუთ­ში პრობლე­მა ამინ­დი­ა. თუ იქ ყინ­ვები და­იწყება, მოთხოვნაც ჩვენს მწვა­ნილ­ზე გა­იზ­რდება," - ამბობს გაბუნი­ა. თბილი ამინ­დების მიუხედა­ვად, გაბუნია უკ­რა

ავტორი: დეა მანაგაძე